Порядок представлення рукопису

Рукопис направляється до редакції у 2-х екземплярах. Оригінал підписується всіма авторами та візується дозволом до друку. Додаються:

— направлення до редакції, завізоване підписом керівника установи;

— експертний висновок щодо можливості відкритої публікації матеріалів;

— відомості про авторів (прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь та звання, місце роботи, посада, адреса, телефон, факс, E-mail);

— електронний варіант статті у форматі Word / RTF / ODF на дискеті 3,5" або CD ROM, який є повним аналогом друкованого варіанта. Таблиці і рисунки (малюнки) надаються окремими файлами (tabl.doc; podpis_ris.odt).

Матеріали надсилати за адресою:

Редколегія журнала «Проблеми ендокринної патології»
ДУ «Інститут проблем ендокринної патології
ім. В. Я. Данилевського АМН України»
вул. Артема, 10
м. Харків, 61002

Тел.: (057) 700-45-39
E-mail: journal@ipep.com.ua