Подання матеріалів

Журнал «Проблеми ендокринної патології» приймає до друку матеріали, які раніше не публікувались у інших виданнях або в іншій редакції:

— огляди літератури з актуальних проблем ендокринології;

— лекції для ендокринологів;

— статті та короткі повідомлення з питань патогенеза, діагностики, лікування та профілактики ендокринних захворювань та поєднаної патології;

— матеріали з епідеміології ендокринних захворювань та організації спеціалізованої медичної допомоги;

— результати експериментальних досліджень з фізіології та патофізіології ендокринної системи;

— матеріали з розробки, біологічних та клінічних випробувань нових лікарських засобів для лікування ендокринопатій та їх ускладнень.

Усі матеріали, подані до публікації, рецензуються.

Гонорар авторам не сплачується. Рукописи та дискети не повертаються.